Tuyển Dụng

Gialai CTC Tuyển Dụng

GIALAI CTC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngành nghề Kinh doanh:

Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ văn hoá vui chơi, giải trí, kinh doanh phát hành sách, văn hoá phẩm, đồ dùng gia đình, hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em, hàng điện máy, kinh doanh lữ hành nội địa.

Địa chỉ: Số 18 Lê Lai, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269.3824332 - Fax: 0269.3 824259

Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh,

Công ty Cổ phần Gia Lai CTC cần tuyển:

  1. PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

* Mục tiêu công việc:

Hỗ trợ kế toán trưởng trong công tác thống kê và báo cáo, kiểm soát nguồn tài chính của Công ty.

            * Nhiệm vụ chính:

- Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý và chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, căn cứ vào số liệu nhập liệu trên hệ thống, các tài liệu về khấu hao, tiền lương, phân bổ chi phí để tính toán giá thành, lập các báo cáo tổng hợp.

            + Bảng cân đối kế toán.                                           + Kết quả kinh doanh.

            + Bảng cân đối số phát sinh.                                  + Báo cáo tình hình kinh doanh.

            + Báo cáo lưu chuển tiền tệ.                                   + Phân bổ chi phí.

+ Bảng tổng hợp quyết toán cơ sở.                                    + Nhật ký chứng từ.

            + Kiểm tra đối chiếu các báo cáo chi tiết.                        + Sổ cái.

            + Lập báo cáo thuế thu nhập DN theo quy định hàng quý.

* Bảng kê thu, chi tiền mặt do kế toán thanh toán tiền mặt lập và báo cáo kèm báo cáo tồn quỹ do thủ quỹ báo cáo.

            * Báo cáo ngân hàng

            * Báo cáo công nợ phải thu, phải trả do kế toán công nợ lập.

            * Bảng cân đối hàng tồn kho do kế toán theo dõi cơ sở báo cáo.

            * Bảng quản lý TSCĐ & XDCB báo cáo và trích khấu hao hàng tháng.

            * Bảng phân bổ chi phí chờ phân bổ và chi phí trích trước do kế toán theo dõi cơ sở báo cáo và kế toán tổng hợp kiểm tra.

            * Bảng kê thuế do kế toán tổng hợp thực hiện báo cáo sau khi kiểm tra phần tờ khai thuế của các cơ sở trực thuộc Cty để lập bảng tổng hợp báo cáo cho Cục thuế kịp thời gian quy định.

            * Bảng kê phân bổ lương do kế toán tổng hợp thực hiện khi có quyết toán lương từng đơn vị và P.TCHC lập bảng lương văn phòng. Lập tất cả các bảng kê: lương, các khoản bảo hiểm, các khoản trợ cấp thôi việc.

            - Kế toán tổng hợp lập tất cả các tài khoản có liên quan còn lại có phát sinh trong tháng mà các phần kế toán khác chưa thực hiện: kết chuyển chi phí, thuế, doanh thu, xác định thuế phải nộp, xác định kết quả kinh doanh hàng tháng.

            - Thông qua công tác tổng hợp, phát hiện những điểm không phù hợp trong hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo hoặc đề xuất hướng xử lý phù hợp.

            - Giúp kế toán trưởng tổ chức, phân tích hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh trong Cty.

            - Lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

            - Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của kế toán trưởng (trong quyền hạn quy định).

* Quyền hạn:

            - Thông qua kế toán trưởng, có quyền yêu cầu kế toán phần hành và các bộ phận (khi cần) cung cấp tất cả những tài liệu liên quan đến công tác tổng hợp số liệu..

- Được từ chối các yêu cầu thực hiện, xử lý, cung cấp thông tin sai quy định.

- Đề xuất các ý kiến, sáng kiến về chuyên môn có lợi cho công tác quản lý hạch toán.

* Yêu cầu bằng cấp, nghiệp vụ tối thiểu có thể đảm nhận công việc:

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Tài chính kế toán, kế toán kiểm toán.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán chuyên nghiệp.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thực hiện nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

- Nhạy bén, tư duy tốt.

- Sử dụng thành thạo vi tính và phần mềm kế toán.

- Trung thực, cẩn thận và kiên trì.

- Khả năng giao tiếp nội bộ tốt.

  1. KẾ TOÁN VIÊN

* Mục tiêu công việc:

            Lập chứng từ thanh toán trên cơ sở kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc và các chứng từ khác theo quy định.

* Nhiệm vụ chính:

- Thực hiện các quy định về chứng từ, thủ thục hạch toán vốn bằng tiền. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền.

- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (vào cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ công ty để đảm bảo giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

- Lập bảng báo cáo tổng hợp dòng tiền thu, chi của các đơn vị trực thuộc và của toàn Công ty hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.

- Hạch toán, thanh toán các khoản xây dựng cơ bản, xây lắp.

- Hạch toán lương và các khoản trích theo lương.

- Đối chiếu số tiền mặt chi cho chi phí các đơn vị ký xác nhận đầy đủ hàng tháng với các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Nhập liệu và hệ thống, xử lý, theo dõi, quản lý và báo cáo mọi phát sinh, biến động hiện hữu của vốn bằng tiền trong phạm vi được giao theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của Ban TGĐ.

            - Quản lý việc tạm ứng và thanh toán tạm ứng theo từng đối tượng.

            - Thông qua công tác tổng hợp, phát hiện những điểm không phù hợp trong hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo hoặc đề xuất xử lý phù hợp.

            - Giao dịch với Ngân hàng và theo dõi số liệu theo yêu cầu thanh toán.

            - Đối chiếu và cung cấp các chứng từ thanh toán với kế toán công nợ.

            - Cung cấp số liệu chi tiết hoặc tổng hợp phục vụ cho nhu cầu quyết toán.

            - Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

            - Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của kế toán trưởng, phó phòng TCKT (trong quyền hạn quy định).

* Quyền hạn:

            - Thông qua kế toán trưởng, có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp tất cả những tài liệu liên quan đến việc thanh toán phục vụ cho công tác, lập chứng từ thanh toán đối chiếu, hạch toán kế toán.

- Được từ chối các yêu cầu thực hiện, xử lý, cung cấp thông tin sai quy định.

- Đề xuất các ý kiến, sáng kiến về chuyên môn có lợi cho công tác quản lý hạch toán.

* Quan hệ công việc:

- Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan, phòng chức năng, các ngành, doanh nghiệp liên quan.

* Yêu cầu bằng cấp, nghiệp vụ tối thiểu có thể đảm nhận công việc:

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán, kế toán kiểm toán.

- Có kinh nghiệm. Nhạy bén, tư duy tốt.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Thông tin thêm:

* Quyền lợi và triển vọng:

- Ứng viên được tuyển dụng sẽ có điều kiện làm việc trong môi trường năng động, cạnh tranh và được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ và chính sách đào tạo của Công ty.

- Chế độ lương, thưởng thoả đáng, phù hợp với năng lực từng vị trí, có cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách về lao động theo quy định của Nhà nước.

- Lương khởi điểm: thoả thuận

  ■ Hạn chót nộp hồ sơ: 20/10/2018

  ■ Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn xin việc (nêu rõ quá trình công tác, khả năng và kinh nghiệm làm việc), sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương), Bảng dữ liệu ứng viên (theo mẫu của Cty), bằng tốt nghiệp chuyên ngành, các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có), Giấy CMND, giấy chứng nhận khám sức khoẻ (không quá 06 tháng).

 

* Lưu ý: Ưu tiên hồ sơ nộp sớm và đầy đủ theo yêu cầu.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại P.TCHC, gặp Ms Ngọc Vy - Phòng HC NS- ĐT; 0983590720- Công ty CP Gia Lai CTC.

Địa chỉ: Số 18 Lê Lai, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hoặc địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                                                            Gia Lai, ngày     tháng 9 năm 2018

                                                                                                         TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                           Đặng Thanh Toàn

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259