Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ:
18 Lê Lai - Phường Tấy Sơn - Tp.Pleiku - Gia Lai

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84593.824332

Fax: +84593.824259

http://gialaictc.com.vn/

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Phòng tổ chức hành chính

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259