Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ

Về lĩnh vực phát hành sách, Công ty tiếp tục xác định đây là lĩnh vực kinh doanh quan trọng trong cơ cấu hoạt động của Công ty, với việc mở rộng địa bàn hoạt động tại một số tỉnh thành, Công ty không những có bước phát triển về quy mô kinh doanh, mà còn góp phần trong việc đem món ăn tinh thần đến cho người yêu thích đọc sách.
Bên cạnh lĩnh vực phát hành sách, các lĩnh vực kinh doanh khu vui chơi, giải trí, nhà hành khách sạn cũng là những lĩnh vực được Nhà nước cho phép hoạt động. Các lĩnh vực này phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước là nâng cao tỷ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, đồng thời đây là những lĩnh vực kinh doanh đem lại lợi nhuận cao và thân thiện với môi trường. Trên thế giới, ngành kinh doanh vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn cũng là một trong những ngành đem lại doanh thu và lợi nhuận cao, được khuyến khích đầu tư.

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259