Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

 

 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 Ngày 23/11/1970 Đội Chiếu Bóng đầu tiên của tỉnh Gia Lai-Kon Tum được thành lập để phục vụ cán bộ chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng giải phóng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tiền thân của Công ty cổ phần Gia Lai CTC ngày nay.

Ngày 17/3/1975 là Phòng Chiếu Bóng trực thuộc Sở Văn hóa-thông tin tỉnh Gia Lai-Kon Tum.
Ngày 8/9/1978 Thành lập Quốc doanh Phát Hành Phim và Chiếu Bóng tỉnh Gia Lai-Kon Tum, sau đó đổi tên thành Công ty Phát Hành Phim và Chiếu Bóng tỉnh Gia Lai-Kon Tum.
Ngày 9/2/1987 đổi tên thành Công ty Điện Ảnh tỉnh Gia Lai-Kon Tum.
Ngày 20/10/1992 là Công ty Điện Ảnh tỉnh Gia Lai.
Từ năm 1993 bổ sung thêm chức năng kinh doanh khách sạn, nhà hàng, là Công ty đầu tiên của ngành Điện ảnh trong cả nước tổ chức các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động Điện ảnh.
Tháng 12 năm 1999 sát nhập Công ty Văn hóa Tổng hợp Gia Lai vào công ty Điện Ảnh Gia Lai và đổi tên thành Công ty Điện Ảnh Văn hóa Tổng hợp Gia Lai, bổ sung thêm chức năng kinh doanh phát hành sách, văn hóa phẩm…
Tháng 12 năm 2003 đổi tên thành Công ty Văn hóa-Du lịch Gia Lai bổ sung thêm chức năng kinh doanh: mua bán hàng tiêu dùng, dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh lữ hành nội địa…
Tháng 12 năm 2004 tiến hành cổ phần hóa, thành Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai-Gia Lai C.T.C định hướng phát triển kinh doanh đa ngành mở rộng địa bàn kinh doanh ra các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tháng 6 năm 2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chuyển các đơn vị khối Điện ảnh thuộc Công ty về Trung tâm Văn hóa-Thông tin thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 05/2006, Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận là Công ty Đại chúng.
Tháng 07/2008, Chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán CTC và trở thành doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Gia Lai niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
Tháng 10/2010 thực hiện thành công đợt phát hành tăng vốn Điều lệ lên 80 tỷ đồng.

 

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259