Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

 


Tên Doanh Nghiệp: Công ty Cổ phần  Gia Lai CTC
Tên Tiếng Anh: Gia Lai Culture - Tourist Joint Stock Company
Tên viết tắt: Gia Lai C.T.C
Giấy phép thành lập: Quyết định số 1506/QĐ-CT ngày 02/12/2004 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Gia Lai về việc chuyển Công ty Văn Hóa - Du Lịch  Gia Lai thành Công ty Cổ phần Văn Hóa - Du Lịch  Gia Lai..

Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận số 3903000047 do sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần thứ 4 ngày 15/08/2007, thay đổi lần thứ chín ngày 05/12/2010.

Vốn công ty: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).

Tài khoản tiền đồng: 62310000002778 Ngân hàng Đầu tư Bắc Gia Lai.

Mã số thuế: 5900230301
Trụ sở công ty: 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành Phố Pleiku
Điện thọai: (059) 3824332
Fax: (059) 3824259
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.gialaictc.com.vn

 

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259