Đại Hội Cổ Đông GIALAICTC 2018

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông Công Ty CP Gia Lai CTC 2018

IMG 20180620 141408

IMG 20180620 141414

IMG 20180620 141419

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259