Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC - GIALAICTC :: File Repository

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

Báo cáo 2016 & Kế Hoạch 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
1,152.70 Kb
Downloads:
14
Rating:
Total Votes:0

Báo cáo Ban Kiểm Soát 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
27 - 05 - 2017
File Size:
3.2 MB
Downloads:
44
Rating:
Total Votes:0

Mẫu phiếu đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
1,473.44 Kb
Downloads:
7
Rating:
Total Votes:0

Quy chế đại hội

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
730.39 Kb
Downloads:
4
Rating:
Total Votes:0

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
1,357.52 Kb
Downloads:
29
Rating:
Total Votes:0

Thông báo đề cử - ứng cử HDQT, BKS 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
896.62 Kb
Downloads:
9
Rating:
Total Votes:0

Tờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
1,149.88 Kb
Downloads:
6
Rating:
Total Votes:0
Remository 3.55 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259