Hệ Thống Nhà Sách - Siêu Thị

NHÀ SÁCH VĂN HÓA QUY NHƠN

Dong lai

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tất Thành - Tp.Quy Nhơn - T Bình Định.

Điện thoại: 02563 818 460

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Trang.

Là một trong các đơn vị nhà sách trực thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại Bình Định. Nhà sách có diện tích 500m² nằm trong hệ thống Siêu thị Coop mart Quy Nhơn. Nhà sách khai trương năm 2003 khởi đầu cho sự phát triển hệ thống nhà sách ra các tỉnh, thành phố khác của Công ty.

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259