Hệ Thống Nhà Sách - Siêu Thị

NHÀ SÁCH - SIÊU THỊ PLEIKU CTC

Kết quả hình ảnh cho nhà sách siêu thị gia lai ctc

Địa chỉ: 06 Lê Lợi - Pleiku - Gia Lai

ĐT: 02693 874 456 - Fax 059 3824 333

Giám đốc :ông Nguyễn Văn Thuật

Là Nhà sách-Siêu thị Văn hóa ra đời đầu tiên của tỉnh, có diện tích 1800m2 với đầy đủ các loại sách tổng hợp, hàng văn phòng phẩm, hàng siêu thị bán hàng theo phương thức tự chọn văn minh, lịch sự. Là Nhà sách-siêu thị có doanh thu, lợi nhuận cao nhất, phát triển ổn định nhất trong toàn hệ thống. Dự kiến trong những năm tới tại đây sẽ xây dựng thành một trung tâm thương mại cao tầng gồm các hoạt động: siêu thị, nhà sách, dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí, …

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259